กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร - หัวลูกศร

พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร - หัวลูกศร

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคาสลึง
ราคาเฟื้อง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราหัวลูกศร

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

ระหว่าง พ.ศ. 2367 - 2394

หมายเหตุ

ตราหัวลูกศร มีลักษณะคล้ายตราดอกไม้ ต่างกันที่จุดใต้ตรามีเพียงจุดเดียว ส่วนตราดอกไม้ มี 3 จุด ผลิตเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีใดพระราชพิธีหนึ่ง

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคาสลึง 3.74 กรัม  1.00 เซนติเมตร 0.90 เซนติเมตร 0.85 เซนติเมตร
ราคาเฟื้อง 1.85 กรัม  0.70 เซนติเมตร 0.80 เซนติเมตร 0.70 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาสลึง 600 บาท
ราคาเฟื้อง 1,500 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

23 กันยายน 2563 | เข้าชม 4753 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม