กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตรารวงผึ้ง

พดด้วงเงิน ตรารวงผึ้ง

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคาสลึง
ราคาเฟื้อง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตรารวงผึ้ง

ด้านบน ไม่ตอกตราประทับ
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และ ด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

ระหว่าง พ.ศ. 2367 - 2394

หมายเหตุ

ตรารวงผึ้ง มีลักษณะเป็นจุด 9 จุด เรียง 3 แถว โดยเฉพาะก้อนที่ชัดเจนจะมีเส้นต่อออกจากจุดออกไป ไม่มีกรอบล้อมรอบ ผลิตเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีใดพระราชพิธีหนึ่ง

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคาสลึง 3.78 กรัม  0.85 เซนติเมตร 0.85 เซนติเมตร 0.85 เซนติเมตร
ราคาเฟื้อง 1.79 กรัม  0.70 เซนติเมตร 0.70 เซนติเมตร 0.60 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาสลึง 1,500 บาท
ราคาเฟื้อง 500 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

23 กันยายน 2563 | เข้าชม 5042 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม