กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงทองคำ ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฏ

พดด้วงทองคำ ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฏ

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคากึ่งตำลึง
ราคา 1 บาท
ราคากึ่งบาท
ราคาสลึง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราพระมหามงกุฎ

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

ออกใช้ พ.ศ. 2394

หมายเหตุ

     ตราพระแสงจักร ชนิดราคากึ่งตำลึงและบาทหนึ่งมี 6 และ 8 แฉก ส่วนชนิดราคากึ่งบาทมี 8, 9, และ 10 แฉก ชนิดราคาสลึงหนึ่งมี 8 และ 10 แฉก ชนิดราคาเฟื้องและกึ่งเฟื้องมี 6 แฉก และชนิดราคาไพไม่มีตราพระแสงจักร ส่วนตราพระมหามงกุฏคล้ายกันทุกชนิดราคา

      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกสำหรับพระราชทานในโอกาสสำคัญ สร้างหลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคากึ่งตำลึง 30.01 กรัม  1.60 เซนติเมตร 1.45 เซนติเมตร 1.45 เซนติเมตร
ราคา 1 บาท 15.34 กรัม  1.20 เซนติเมตร 1.10 เซนติเมตร 1.10 เซนติเมตร
ราคากึ่งบาท 7.56 กรัม  0.95 เซนติเมตร 0.85 เซนติเมตร 0.90 เซนติเมตร
ราคาสลึง 3.70 กรัม  0.80 เซนติเมตร 0.60 เซนติเมตร 0.70 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคากึ่งตำลึง 170,000 บาท
ราคา 1 บาท 100,000 บาท
ราคากึ่งบาท   60,000 บาท
ราคาสลึง   25,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

17 กันยายน 2563 | เข้าชม 6737 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม