กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงทองคำ ตราพระเต้า

พดด้วงทองคำ ตราพระเต้า

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 เฟื้อง
ราคากึ่งเฟื้อง (สองไพ)

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ไม่ตอกประทับตรา

ด้านบน ตอกประทับตราพระเต้า
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

ก่อน พ.ศ. 2399

หมายเหตุ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ประทับพดด้วงและใช้ประทับลงบนเหรียญกษาปณ์ทดลองทำด้วยมือรุ่นแรกของไทย พ.ศ. 2399 สันนิษฐานว่าผลิตเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญ

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 1 เฟื้อง 1.65 กรัม  0.60 เซนติเมตร 0.60 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร
ราคากึ่งเฟื้อง (สองไพ) 1.00 กรัม  0.50 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 1 เฟื้อง 15,000 บาท
ราคากึ่งเฟื้อง (สองไพ) 20,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

17 กันยายน 2563 | เข้าชม 4669 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม