กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฎ

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฎ

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท)
ราคาสลึง
ราคาเฟื้อง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราพระมหามงกุฎ

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

พ.ศ.2394

หมายเหตุ

ตราพระแสงจักร ชนิดราคาบาทหนึ่ง มี 6 แฉก ส่วนชนิดราคากึ่งบาท มี 6, 8, 10, 14 และ 15 แฉก ชนิดราคาสลึงหนึ่ง มี 6, 8, 10 และ 11 แฉก และชนิดราคาเฟื้องหนึ่งมี 6, 8, 11 แฉก ตราพระมหามงกุฎ ชนิดราคาบาทหนึ่ง กึ่งบาท และสลึงหนึ่ง มีทั้งที่มีฐานใต้พระมหามงกุฎและไม่มี

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 1 บาท 15.50 กรัม  1.35 เซนติเมตร 1.45 เซนติเมตร 1.35 เซนติเมตร
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท) 7.90 กรัม  1.10 เซนติเมตร 1.15 เซนติเมตร 1.05 เซนติเมตร
ราคา 1 สลึง 4.10 กรัม  0.90 เซนติเมตร 0.95 เซนติเมตร 0.80 เซนติเมตร
ราคา 1 เฟื้อง 1.80 กรัม  0.70 เซนติเมตร 0.70 เซนติเมตร 0.70 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 1 บาท 3,000 บาท
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท) 6,000 บาท
ราคาสลึง 4,000 บาท
ราคาเฟื้อง 6,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

24 กันยายน 2563 | เข้าชม 23531 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม