กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฎ

พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร - พระมหามงกุฎ

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 80 บาท (ชั่ง)
ราคา 4 บาท (ตำลึง)
ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง)

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราพระมหามงกุฎ

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

พ.ศ. 2402

หมายเหตุ

ชนิดราคาหนึ่งชั่ง ตราพระแสงจักรมี 7 และ 11 กลีบ ชนิด 11 กลีบไม่มีตอกเมล็ดข้าวสาร ตราทั้งสองแกะด้วยมือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตพดด้วงเงินเถาขึ้น มีราคาชั่ง ตำลึง และกึ่งตำลึง เพื่อให้เป็นเงินตราชุดเดียวกับพดด้วงเงินที่ออกใช้เมื่อครั้งบรมราชาภิเษก พดด้วงเงินชุดนี้ ผลิตในโอกาสฉลองพระมหามณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2402

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 80 บาท (ชั่ง) 1,213.10 กรัม  5.90 เซนติเมตร 6.30 เซนติเมตร 6.40 เซนติเมตร
ราคา 4 บาท (ตำลึง) 60.50 กรัม  2.35 เซนติเมตร 2.40 เซนติเมตร 2.20 เซนติเมตร
ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง) 30.50 กรัม  1.70 เซนติเมตร 2.00 เซนติเมตร 1.60 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 80 บาท (ชั่ง) 6,000,000 บาท
ราคา 4 บาท (ตำลึง) 90,000 บาท
ราคา 2 บาท (กึ่งสลึง) 70,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

24 กันยายน 2563 | เข้าชม 5432 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม