กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราพระเต้า

พดด้วงเงิน ตราพระเต้า

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคาเฟื้อง
ราคากึ่งเฟื้อง
ราคาไพ

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราพระเต้า

ด้านบน ไม่ตอกประทับตรา
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

ก่อน พ.ศ. 2399

หมายเหตุ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ประทับพดด้วงและใช้ประทับลงบนเหรียญกษาปณ์ทดลองทำด้วยมือรุ่นแรกของไทย พ.ศ. 2399 สันนิษฐานว่าผลิตเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญ

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคาเฟื้อง 1.90 กรัม  0.70 เซนติเมตร 0.80 เซนติเมตร 0.60 เซนติเมตร
ราคากึ่งเฟื้อง 1.30 กรัม  0.50 เซนติเมตร 0.60 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร
ราคาไพ 0.80 กรัม  0.40 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร 0.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาเฟื้อง 1,000 บาท
ราคากึ่งเฟื้อง 1,500 บาท
ราคาไพ 2,500 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

24 กันยายน 2563 | เข้าชม 6503 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม