กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญดีบุกตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร

เหรียญดีบุก ตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา อัฐ

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบรุ่นแรกมีเฟือง นอกนั้นขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นตราพระมหามงกุฎ มีฉัตรกระหนาบสองข้าง พื้นเป็นลายกิ่งไม้

ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนพื้น หันหน้าไปทางซ้ายอยู่กลางพระแสงจักร ริมขอบมีอักษรไทยบอกราคาอยู่ด้านบน เลขอารบิคบอกราคาทางด้านซ้าย อักษรจีนอยู่ด้านล่าง ด้านขวาเป็นอักษรโรมัน "F" หมายถึง เฟื้อง
ปีที่สร้าง

ออกใช้ รุ่นแรก พ.ศ. 2405

         รุ่นหลัง พ.ศ. 2407

เลิกใช้ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411

เหรียญนี้ทำขึ้นใช้เป็นเงินปลีก มีชื่อเรียกว่า "เบี้ยแปะ" หมายถึง เงินปลีกย่อยที่มีลักษณะแบน บางทีเรียกว่า "กระแปะดีบุก" ปรากฏว่าใช้โลหะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน ฉะนั้นน้ำหนักจึงคลาดเคลื่อนไม่เท่ากันทีเดียว

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา อัฐ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.90 เซนติเมตร   70.01 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 1,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

12 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 9131 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม