กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ เงิน ตราพระมหามงกุฎ - กรุงสยาม(แต้เม้ง)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ เงิน ตราพระมหามงกุฎ - กรุงสยาม (แต้เม้ง)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 4 บาท (ทองคำ)
ราคา 4 บาท (เงิน)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระมหามงกุฎยอดเปล่งรัศมี มีฉัตรกระหนาบสองข้าง พื้นเป็นลายกิ่งไม้ มีดาวบอกราคาอยู่ริมขอบ 32 ดวง โดยดาวดวงหนึ่งแทนราคา 1 เฟื้อง รอบวงขอบมีลายเกสรดอกไม้สองชั้น

ด้านหลัง เป็นลายแก้วชิงดวง มีคำว่า "กรุงสยาม" อยู่กลาง นอกลายมีอักษรจีนสี่ทิศอ่านสำเนียงจีนว่า "แต้ เม้ง ทง ป้อ" ซึ่งคำว่า "แต้เม้ง" นั้นหมายถึงพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างจีน และคำว่า "ทงป้อ" แปลว่า เงินตรา อนึ่ง สำหรับลายแก้วชิงดวงเส้นคู่ มีเกสรดอกไม้ชั้นเดียวรอบวงขอบเหรียญ ส่วนลายแก้วชิงดวงเส้นเดียวไม่มีเกสรดอกไม้รอบวงขอบ
ปีที่สร้าง

เหรียญทองคำและเหรียญเงินนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ เมื่อพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ใน พ.ศ. 2407 เพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตเงินชนิด ราคา 4 บาท ขึ้นนี้ คงมีพระราชประสงค์ให้ เงินตราในรัชสมัยของพระองค์เป็นเถาตราพระมหามงกุฎให้ครบ สำหรับเหรียญทองคำนั้น มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ออกใช้ พ.ศ. 2407

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 4 บาท (ทองคำ)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.50 เซนติเมตร  60.77 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคา 4 บาท (เงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.50 เซนติเมตร 60.84 กรัม 0.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 4 บาท (ทองคำ) 12,000,000 บาท
ราคา 4 บาท (เงิน) 1,000,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

12 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 16700 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม