กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองแดงตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร แบบหนา

เหรียญทองแดง ตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร แบบหนา

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคาเสี้ยว แบบหนา (ทองแดง)
ราคาซีก แบบหนา (ทองแดง)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระมหามงกุฎยอดเปล่งรัศมี มีฉัตรกระหนาบสองข้าง พื้นเป็นลายกิ่งไม้ แต่ไม่ละเอียดเท่าเหรียญบรรณาการปี พ.ศ. 2401

ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนพื้นหันหน้าไปทางซ้ายอยู่กลางพระแสงจักร ริมขอบมีอักษรไทยบอกราคาอยู่ด้านบน เลขอารบิคบอกราคาทางด้านซ้าย อักษรจีนอยู่ด้านล่าง ด้านขวาเป็นอักษรโรมัน "F" หมายถึง เฟื้อง
ปีที่สร้าง

ผลิตเป็นเงินปลีกเพิ่มเติมจากเหรียญดีบุกอัฐและโสฬส เพื่อใช้หมุนเวียนทั่วไป
ออกใช้ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2408
เลิกใช้ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2452

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคาเสี้ยว แบบหนา (ทองแดง)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 เซนติเมตร   7.40  กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคาซีก แบบหนา (ทองแดง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.85 เซนติเมตร 15.42 กรัม 0.25 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาเสี้ยว แบบหนา 2,500 บาท
ราคาซีก แบบหนา 1,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

12 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 6894 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม