กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญดีบุก ตราพระจุลมงกุฎ - พระแสงจักร

เหรียญดีบุก ตราพระจุลมงกุฎ - พระแสงจักร

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ราคา โสฬส

 

 

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นตราพระจุลมงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตรสองข้าง

ด้านหลัง

เป็นรูปช้างยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้ายอยู่กลางพระแสงจักร มีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทยว่า "๑๖ อันเฟื้อง"
เบื้องล่างเป็นอักษรจีน "" ด้านซ้ายเป็นเลขอารบิค " 1/16 " ด้านขวาเป็นอักษรโรมัน "F"

ปีที่สร้าง ออกใช้ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
เลิกใช้ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418
ผลิตออกใช้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 เพื่อใช้หมุนเวียนแทนกะแปะ อัฐ และโสฬสรุ่นก่อน ซึ่งมีการปลอมแปลงมาก

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา โสฬส เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.10 ซม. 7.67 กรัม 0.15 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา โสฬส (เหรียญดีบุก) 8,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 6171 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม