กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองแดงตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร แบบบาง

เหรียญทองแดงตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร แบบบาง

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคาเสี้ยว แบบบาง (ทองแดง)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระมหามงกุฏยอดเปล่งรัศมี มีฉัตรกระหนาบสองข้าง พื้นเป็นลายกิ่งไม้ แต่ไม่ละเอียดเท่าเหรียญบรรณาการปี พ.ศ. 2401

ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนพื้นหันหน้าไปทางซ้ายอยู่กลางพระแสงจักร ริมขอบมีอักษรไทยบอกราคาอยู่ด้านบน เลขอารบิคบอกราคาทางด้านซ้าย อักษรจีนอยู่ด้านล่าง ด้านขวาเป็นอักษรโรมัน "F" หมายถึง เฟื้อง
ปีที่สร้าง

เหรียญทองแดง ซีก เสี้ยว แบบบางนี้ผลิตออกใช้หมุนเวียนแทนเหรียญทองแดง ซีก เสี้ยว แบบหนา ซึ่งมีน้ำหนักมาก
และมีค่าเท่าราคาในเหรียญจริง ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรยทาน
ด้วยเหรียญซีก เสี้ยว แบบหนา ถูกผู้รับศีรษะแตกบ้าง ฟกช้ำบ้าง พระองค์ทรงพระราชดำริว่า เหรียญทองแดง
ที่ออกใช้มีตราประทับ และมีอักษรบอกว่า 2 อันเป็นเฟื้อง 4 อันเป็นเฟื้อง เป็นเครื่องหมายควรเชื่อถือได้
ถึงจะทำให้เบาและบางกว่าเดิมก็ใช้ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตแบบบางนี้ขึ้น
ออกใช้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2409
เลิกใช้ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2452

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคาเสี้ยว แบบบาง (ทองแดง)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เซนติเมตร   3.21  กรัม 0.10 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาเสี้ยว แบบบาง (ทองแดง) 500 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

14 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 8680 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม