กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองคำ ตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร

เหรียญทองคำ ตราพระมหามงกุฎ - พระแสงจักร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคากึ่งตำลึง(ทองคำ)
ราคา 1 บาท(ทองคำ)
ราคากึ่งบาท(ทองคำ)
ราคาสลึง(ทองคำ)
ราคาเฟื้อง(ทองคำ)
ราคากึ่งเฟื้อง(ทองคำ)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี มีฉัตรกระหนาบสองข้าง พื้นเป็นลายกิ่งไม้แต่ไม่ละเอียดเท่ากับเหรียญบรรณาการปี พ.ศ. 2401
รอบวงขอบมีดาวบอกราคา โดยดาวดวงหนึ่งแทนราคา 1 เฟื้อง

ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนพื้นหันหน้าไปทางซ้ายอยู่กลางพระแสงจักร ริมขอบมีดาวเท่าจำนวนด้านหน้า
ปีที่สร้าง

เหรียญนี้ผลิตออกใช้แทนเงินพดด้วง โดยผลิตจากเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากประเทศอังกฤษ อนึ่ง เหรียญกษาปณ์ชนิดกึ่งเฟื้อง
ไม่ปรากฏในประกาศ
ออกใช้ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2457
เลิกใช้    บาท                   วันที่  1    เมษายน     พ.ศ. 2403
           กึ่งบาทและสลึง      วันที่  1    ตุลาคม      พ.ศ. 2456
           เฟื้อง                 วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2452

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคากึ่งตำลึง(ทองคำ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.80 เซนติเมตร 30.15 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคา 1 บาท(ทองคำ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.10 เซนติเมตร 15.21 กรัม 0.12 เซนติเมตร
ราคากึ่งบาท(ทองคำ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.70 เซนติเมตร 7.64 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาสลึง(ทองคำ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.05 เซนติเมตร 3.85 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาเฟื้อง(ทองคำ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.55 เซนติเมตร 1.92 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคากึ่งเฟื้อง(ทองคำ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.45 เซนติเมตร 0.95 กรัม 0.05 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคากึ่งตำลึง(ทองคำ) 3,000,000 บาท
ราคา 1 บาท(ทองคำ) 1,200,000 บาท
ราคากึ่งบาท(ทองคำ) 1,400,000 บาท
ราคาสลึง(ทองคำ) 600,000 บาท
ราคาเฟื้อง(ทองคำ) 300,000 บาท
ราคากึ่งเฟื้อง(ทองคำ) 400,000 บาท

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

27 เมษายน 2563 | เข้าชม 16275 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม