กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงิน ตราจุลมงกุฎ - พระแสงจักร

เหรียญเงิน ตราพระจุลมงกุฎ - พระแสงจักร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา บาท
ราคา สลึง
ราคา เฟื้อง

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบมีเฟือง 
ด้านหน้า

เป็นรูปพระจุลมงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตร

ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนพื้นอยู่กลางพระแสงจักร รอบวงขอบมีดาวบอกราคา โดยดาวดวงหนึ่งแทนราคา 1 เฟื้อง
ปีที่สร้าง

ออกใช้ พ.ศ. 2412
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตขึ้นใช้หมุนเวียนตามเหรียญตัวอย่าง
ที่ทำจากประเทศอังกฤษ เพียง 3 ชนิดราคา คือ บาท สลึง เฟื้อง และไม่ทรงโปรดให้พระจุลมงกุฎมีรัศมีเช่นตัวอย่าง
เหรียญชุดนี้ผลิตจากโรงกระษาปณ์สิทธิการ เมื่อ พ.ศ. 2412 และ พ.ศ. 2413

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 1 บาท   เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.05 เซนติเมตร   15.15 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคา สลึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เซนติเมตร 3.78 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคา เฟื้อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เซนติเมตร 1.91 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาประเมิน  
ราคา 1 บาท 6,000 บาท
ราคา สลึง 3,000 บาท
ราคา เฟื้อง 3,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

13 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 10865 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม