กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 109 (แบบบาง)

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 109 (แบบบาง)

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง มีห่วงทั้งด้านบนและด้านล่าง
ด้านหน้า

มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนที่ด้านบนว่า "รัตนโกสินทร" ที่ด้านล่างว่า "ศก๒๓ ๑๐๙"
ที่ด้านซ้ายว่า "เฉลิมพระชนม" ที่ด้านขวาว่า "พรรษาปี"

ด้านหลัง

มีอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบอักษรจีนที่ด้านบนว่า "พระราชทาน" ที่ด้านล่างว่า "รางวัลเครื่อง"
ที่ด้านซ้ายว่า "โต๊ะในการ" ที่ด้านขวาว่า "ภปร สยาม"

ปีที่สร้าง

สร้างขึ้น ปี พ.ศ. 2433 เป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระชนมพรรษา 37 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2433 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นรางวัลโต๊ะด้วย

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
 

เส้นผ่าศูนย์กลาง7.60 ซม.

156.00 กรัม 0.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 60,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4138 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม