กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก แบบ 2 (ร.ศ. 110)

เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก แบบ 2 (ร.ศ. 110)

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญเป็นรูปไข่ มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลาง
ด้านหน้า

รอบเหรียญเป็นรูปมือ ทางด้านซ้ายเป็นรูปมือขวาแบมือ ด้านขวาเป็นรูปมือซ้ายแบมือด้านละ 4 มือ โดยแสดง
ท่านิ้วมือต่าง ๆ กัน ตรงกลางตอนล่างเป็นมือซ้ายแบมือเหยียดนิ้วตรงทั้ง 5 นิ้ว รวมทั้งหมดมี 9 มือ เหนือรูสี่เหลี่ยม
เป็นฉัตรตาดขาว 5 ชั้นมีระบาย 2 ชั้น ขอบระบายติดแถบ

ด้านหลัง

เป็นอักษรไทยประดิษฐ์เลียนแบบตัวอักษรจีนพาดเป็นสี่แฉก อ่านข้างบนลงล่างว่า "มหาสมณุตมา" จากขวามาซ้ายว่า
"ภิเศก ร.ศ. ๑๑๐"

ปีที่สร้าง

สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2434 (ร.ศ.110) เพื่อพระราชทานเป็นรางวัลเครื่องโต๊ะในพระราชพิธีฉลองสมณศักดิ์ สมเด็จพระสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เหรียญนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า "เหรียญมือ"

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
 

กว้าง 4.31 ยาว 5.30 เซนติเมตร

41.22 กรัม 0.25 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 90,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 3589 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม