กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระพุทธบาทเกาะสีชัง

เหรียญที่ระลึกพระพุทธบาทเกาะสีชัง

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงิน

 

 

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ มีห่วง
ด้านหน้า

เป็นรูปรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงกลาง ท่ามกลางลวดลายแกะเป็นรูปใบไม้และดอกไม้ โดยรอบขอบเหรียญทำเป็น
เม็ดจุดไข่ปลาและเส้นขีด

ด้านหลัง

เป็นอักษรไทย 3 แถวว่า "เข้าส่วนเรี่ยราย
การกูศลพระพุทธ
บาทเกาะสีชัง"
โดยรอบขอบเหรียญทำเป็นเม็ดจุดไข่ปลาและเส้นขีดเหมือนด้านหน้า

ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2435 สร้างเป็นเหรียญที่ระลึกในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงอัญเชิญพระพุทธบาท (จำลอง) จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาประดิษฐาน ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
 

เส้นผ่าศูนย์กลาง2.50 ซม.

7.21 กรัม 0.20 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 20,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5226 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม