กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์ รัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 3

เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์ รัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 3

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ขอบเหรียญด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า

ด้านซ้ายเป็นรูปคล้ายอาร์ม มีพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งเป็นพระราชสัญญลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านขวาเป็นรูปคล้ายอาร์มมีพระมหาปราสาท 3 ยอดบนแท่น ซึ่งเป็น
พระราชสัญญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างอาร์มทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างเป็นรูปช่อใบไม้ 3 ใบ
ทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นรูปกิ่งไม้ ริมขอบในเป็นลายจุดไข่ปลาโดยรอบ

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "ที่รฦก
                รัชกาลที่ ๕
                เสมอด้วย
                รัชกาลที่ ๓
                รัตนโกสินทรศก๒๕ 
                ๑๑๔" ริมขอบด้านในเป็นลายจุดไข่ปลาโดยรอบ

ปีที่สร้าง

สร้างในปี พ.ศ. 2438 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 27 ปี
ซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์รัชกาลที่ 5 เสมอด้วยรัชกาลที่ 3

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
 

กว้าง 4.35 ยาว 5.40 เซนติเมตร

46.46 กรัม 0.30 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 50,000 บาท
ชนิดเงิน 40,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

18 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 6635 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม