กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์ รัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 1

เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์ รัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 1

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงิน

 

 

 

ลักษณะ เหรียญแบน รูปรี (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) ขอบเหรียญหยักทั้ง 2 ข้าง ด้านบนมีห่วงกลม
ด้านหน้า

ทางซ้ายเป็นรูปอาร์มมีพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมีประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า ซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางขวาเป็นรูปอาร์มมีปทุมอุณาโลมเปล่งรัศมีประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ระหว่างอาร์มทั้งซ้ายขวาเป็นรูปอุณาโลม

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "ที่รฦก
                รัชกาล
                ที่ ๕
                เสมอด้วยรัชกาล
                ที่ ๑ รัตนโกสินทร์
                ศก ๒๘ ๑๑๔"

ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเสวยราชย์ เมื่อพ.ศ. 2411 ขณะทรงมีพระชนมพรรษา
เพียง 15 พรรษา โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และในปีพ.ศ. 2438
ทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 27 ปี ซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงครองราชย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญที่ระลึกในการครองราชย์เสมอรัชกาลที่ 1 ขึ้น

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง7.60 ซม.

107.05 กรัม 0.30 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 40,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

18 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5273 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม