กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมสุพรรณบัฐเจ้าฟ้าอัษฏางค์เดชาวุธ

เหรียญที่ระลึกเฉลิมสุพรรณบัฐเจ้าฟ้าอัษฏางค์เดชาวุธ

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

ตรงกลางเหรียญเป็นรูปตราแผ่นดิน ขนาบข้างด้วยราชสีห์และคชสีห์ รอบขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า
"ที่รลึกการพระราชพิธี เฉลิมพระสุพรรณบัตร" เบื้องล่างมีข้อความ "รัตนโกสินทร์ ศก๓๐๑๑๗"

ด้านหลัง

มีข้อความ "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางคเดชาวุธ วิสิฐวิสุทธลักษณโสภณ อุบัติดลกาลนิยม ประถมบริวัตร
รัตนโกสินทรศก สตสาธกอัษโฎดดร สถาพรมงคลสมัย นราธิปไตยบรมนาถ จุฬาลงกรณราชวโรรส อดุลยยศอุกฤบฐศักดิ์
อุภโตปักษ์วิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร"

ปีที่สร้าง

เป็นที่ระลึกในการเฉลิมพระสุพรรณบัฐ พ.ศ. 2441

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง3.50 ซม.

19.07 กรัม 0.25 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 50,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 3003 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม