กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกสมโภชพระพุทธนรสีห์ ร.ศ. 118

เหรียญที่ระลึกสมโภชพระพุทธนรสีห์ ร.ศ. 118

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี อยู่เหนือเลข "๕" กระหนาบซ้ายขวาด้วยลายกระหนก

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "การสมโภชพระพุทธนรสีห์แลการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตร รัตนโกสินทร์ศก๓๒๑๑๘"

ปีที่สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชพระพุทธนรสีห์
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2442 พระพุทธนรสีห์เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เดิมประดิษฐาน
ในพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2442 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ซึ่งเสด็จไปตรวจราชการ ได้อัญเชิญลงมาไว้สำหรับสักการะ ในปี พ.ศ. 2442
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แห่ไปประดิษฐาน ณ พลับพลาสวนดุสิต
และถวายพระนามว่า "พระพุทธนรสีห์" ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แห่มาประดิษฐาน ณ อุโบสถชั่วคราว
วัดเบญจมบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างขึ้น ทรงบรรจุพระบรมธาตุในพระศกพระพุทธนรสีห์
และให้ตั้งพิธี เวียนเทียนสมโภชและผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2442 และใน พ.ศ. 2446 โปรดเกล้าฯ
ให้หล่อองค์จำลองพระพุทธชินราชและให้อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ไปประดิษฐานในพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ดังเดิม

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง2.51 ซม.

7.52 กรัม 0.18 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 50,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 6826 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม