กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุ ร.ศ. 119

เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุ ร.ศ. 119

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน
ชนิดทองแดง

 

 

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปฉัตรห้าชั้นและสามชั้นแทรกลายกระหนก ใต้ฉัตรมีข้อความว่า "งานพระเมรุท้องสนามหลวง ๑๑๙"

ด้านหลัง

เป็นรูปพระราชสัญลักษณ์ประจำแต่ละพระองค์ อยู่บนพื้นลายกระหนก คือ
1.ซ้ายบนเป็นรูปพระจุลมงกุฎขนนก (พระเกี้ยว) ซึ่งเป็นพระตราของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
2.ตรงกลางเป็นรูปปราสาท 3 ยอด ซึ่งเป็นพระตราของพระเจ้ามหัยยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
3.ขวาบนเป็นพระรูปพระชฎาครอบจักรมีปีก ซึ่งเป็นพระตราของพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
กรมพระจักรพรรดิพงศ์
4.ซ้ายล่างเป็นรูปพระมงกุฎครอบดวงอาทิตย์ เปล่งรัศมี ซึ่งเป็นพระตราของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
5.ขวาล่างเป็นรูปพระชฎาครอบดอกไม้ ซึ่งเป็นพระตราของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ

ปีที่สร้าง

เหรียญงานพระเมรุ ร.ศ. 119 นี้ สร้างขึ้นเนื่องในงานพระเมรุ พระบรมศพและพระศพเจ้านาย 5 พระองค์
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2443

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
 

เส้นผ่าศูนย์กลาง3.40 ซม.

17.96 กรัม 0.20 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 50,000 บาท
ชนิดเงิน 40,000 บาท
ชนิดทองแดง 30,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4796 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม