กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึก ”จปร”

เหรียญที่ระลึก ”จปร”

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดทองคำ
ชนิดเงิน

 

 

 

ลักษณะ เป็นเหรียญรูปเสมา ด้านบนเป็นหลอดสำหรับร้อยเชือก
ด้านหน้า

เป็นพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" อยู่ภายใต้พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี และมีข้อความอยู่โดยรอบว่า
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน"

ด้านหลัง

ไม่มีรูปหรือข้อความ

ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสมาเงินรูปพระจุลมงกุฎ
สำหรับพระราชทานแก่เด็กชายหญิงตามหัวเมืองที่เสด็จประพาส สำหรับหม่อมเจ้าและบุตรข้าราชการผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จ
พระราชทานเสมาชนิดทองคำ ประเพณีการพระราชทานเสมานี้ เริ่มมีมาแต่คราวแรกที่เสด็จประพาสทางเมืองเหนือ
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่เด็กชาวเมืองทุกคราวไป

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
 

กว้าง 2.65 ยาว 3.90 เซนติเมตร 

16.97 กรัม 0.25 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดทองคำ 800,000 บาท
ชนิดเงิน 50,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 13413 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม