กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองแดง พระบรมรูป - ตราพระสยามเทวาธิราช

เหรียญทองแดง พระบรมรูป - ตราพระสยามเทวาธิราช

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคาเซี่ยว (เสี้ยว)

(ร.ศ. 115)

ราคาอัฐ (ร.ศ. 118)
ราคาโสฬส (ร.ศ. 124)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ 
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ มีพระปรมาภิไธย "จุฬาลงกรณ์ ป.ร." อยู่ริมขอบซ้าย "พระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม" อยู่ริมขอบขวา

ด้านหลัง เป็นรูปพระสยามเทวาธิราชประทับนั่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงธารพระกร พระหัตถ์ขวาทรงท้าวขอบโล่ในโล่นั้นแบ่งเป็น 3 ห้อง ห้องบนเป็นช้างสามเศียร หมายถึงสยามเหนือ สยามกลาง สยามใต้ ห้องล่างซ้ายรูปช้างยืน หมายถึง ประเทศราชลาว ห้องล่างขวาเป็นรูปกริชไขว้ หมายถึง ประเทศราชมลายู รอบวงขอบมีอักษรบอกราคา เบื้องล่างพระสยามเทวาธิราชเป็นเลขบอกจุลศักราช หรือ เลขรัตนโกสินทร์ศก ปีที่ผลิต
ปีที่สร้าง เหรียญทองแดงนี้ผลิตขึ้นใช้หมุนเวียนแทนรุ่นก่อนๆ ผลิตจากประเทศอังกฤษ  และโรงกระษาปณ์สิทธิการ
  ราคาเซี่ยว (เสี้ยว)   
  1.1 ร.ศ. 109                                                    
  1.2 ร.ศ. 115                                                    
  1.3 ร.ศ. 118
  1.4 ร.ศ. 121
  1.5 ร.ศ. 122
  1.6 ร.ศ. 124
  แบบ 1.1 และ 1.2 พระเศียรพระบรมรูปและพระสยามเทวาธิราชตามกัน (เมื่อพลิกเหรียญไปทางด้านข้างของพระบรมรูป)  
  นอกนั้นกลับกัน
  ราคาอัฐ 
  2.1 จ.ศ. 1249                                                  
  2.2 ร.ศ. 114                                               
  2.3 ร.ศ. 115
  2.4 ร.ศ. 118   
  2.5 ร.ศ. 121
  2.6 ร.ศ. 124
  แบบ 2.2 มี 2 รุ่น คือ พระเศียรพระบรมรูปและพระสยามเทวาธิราชตามกัน และกลับกัน นอกนั้นพระเศียรพระบรมรูป
  และพระสยามเทวาธิราชกลับกัน
  ราคาโสฬศ(โสฬส)
  3.1 จ.ศ. 1249                                                                
  3.2 ร.ศ. 109 พระเศียรพระบรมรูปและพระสยามเทวาธิราชตามกัน       
  3.3 ร.ศ. 118
   3.4 ร.ศ. 124
  ออกใช้ วันที่ 6กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430
  เลิกใช้ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคาเซี่ยว (เสี้ยว)   เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 เซนติเมตร   11.24 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคาอัฐ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40 เซนติเมตร 5.53 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคาโสฬส เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.09 เซนติเมตร 2.82 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน  
ราคาเซี่ยว (เสี้ยว) 3,000 บาท
ราคาอัฐ 1,000 บาท
ราคาโสฬส 1,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

13 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 130341 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม