กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 2 ทวีคูณ

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 2 ทวีคูณ

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน

 

 

 

ลักษณะ รูปทรงเหรียญแบบดาว 5 แฉก ยกขอบเส้นลวด 2 ชั้น มีหูเชื่อมแบบขวาง
ด้านหน้า

กึ่งกลางชิดขอบด้านบน มีพระอุณาโลม ภายใต้พระอุณหิศ ซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถัดลงมาตรงกลางเป็นรูปอาร์ม มีข้อความว่า "ทวิ ธาภิ เศก" ทางซ้ายเป็นรูปอาร์ม
มีพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) ทางขวาเป็นรูปอาร์มเปล่งรัศมีอยู่บนพานแว่นฟ้าซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีครุฑทรงเครื่องยุดนาค ซึ่งเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เบื้องหลังเป็นพระแสงขรรค์ไชยศรีและธารพระกรไขว้ มีความหมายถึง เครื่องราชกกุธภัณฑ์
มีสายสร้อยเป็นรูปดอกประจำยามอยู่เบื้องใต้อาร์ม หมายถึงสังวาลย์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "ที่รฦก
                 รัชกาลที่ ๕
                 เสมอด้วยรัชกาล
                 ที่ ๒ ทวีคูณ
                 รัตนโกสินทร ศก๓๑ 
                 ๑๑๗"

ปีที่สร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5
เสมอด้วยรัชกาลที่ 2 ทวีคูณ เนื่องด้วยพระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 30 ซึ่งเป็นระยะเวลา 2 เท่าของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อ พ.ศ. 2441

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
 

กว้าง 2.65 ยาว 2.53 เซนติเมตร

6.38 กรัม 0.20 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 50,000 บาท
ชนิดเงิน 40,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4809 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม