กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกในการเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 5 ครบ 50 พรรษา

เหรียญที่ระลึกในการเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 5 ครบ 50 พรรษา

 

 

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขอบ

ชนิดเงิน

 

 

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมีเหนือลายกระหนก

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "ที่รฦกในการ
                เฉลิมพระชนมพรรษา
                พระชนมายุครบ ๕๐
                รัตนโกสินทร์ศก๓๖
                ๑๒๒"

ปีที่สร้าง เป็นที่ระลึกในการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ
50 พรรษา ในปีพ.ศ. 2446

 

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง3.60 ซม.

20.27 กรัม 0.30 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 60,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

 

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5786 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม