กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่ 2

เหรียญที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่ 2

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญรูปใบเสมา ด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ไปทางขวาของเหรียญ
ทรงเครื่องยศทหารมหาดเล็กและมีพระปรมาภิไธยอยู่เบื้องบน "จุฬาลงกรณ์" เบื้องล่าง "บรมราชาธิราช"

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "เสด็จกลับ
                จาก
                ยุโรป
                รศ๔๐
                ๑๒๖"

ปีที่สร้าง

สร้างพ.ศ. 2450 เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เด็กชาวพระนครและสมาชิกสโมสรอันเตปุริกธุริณในคราว
เสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรป เมื่อปีพ.ศ. 2450 โดยชนิดทองคำพระราชทานแก่เด็กผู้มีบรรดาศักดิ์สูง
และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใกล้ชิด

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

กว้าง 2.60 ยาว 3.30 เซนติเมตร

11.09 กรัม 0.20 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 200,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 19135 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม