กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 (ในงานประชันอาวุธวัดเบญจมบพิตร ร.ศ. 125)

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 5 (ในงานประชันอาวุธวัดเบญจมบพิตร ร.ศ. 125)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ไปทางด้านขวา ริมขอบ
มีพระปรมาภิไธย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ด้านหลัง

ริมขอบเหรียญโดยรอบทำเป็นลวดลาย พื้นที่กลางเหรียญเว้นไว้สำหรับจารึกตัวอักษร

ปีที่สร้าง

สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นรางวัลในการประกวดอาวุธ เช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน ปืน ในงานฉลองวัดเบญจมบพิตร

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง5.35 ซม.

54.52 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท) 100,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5304 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม