กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเนื่องในงานพระศพ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช

เหรียญที่ระลึกเนื่องในงานพระศพ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง (แบบเหลี่ยม)
ชนิดเงิน (แบบเหลี่ยม)
ชนิดเงิน (แบบกลม)

 

ลักษณะ เป็นรูปแปดเหลี่ยม มีห่วงอยู่ด้านบน / เป็นรูปกลมแบน ไม่มีห่วง
แบบเหลี่ยม  
ด้านหน้า

(รูปแปดเหลี่ยม) เป็นรูปเทวดาผู้ชาย (อรุณเทพบุตรครึ่งองค์) ถือหางนกยูงในพระหัตถ์ทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "พระเจ้าลูกยาเธอ
                พระองค์เจ้า
                อุรุพงษรัชสมโภช
                ประสูตร
                ๑๕ ตุลาคม ๑๑๒
                สิ้นพระชนม์
                ๒๐ กันยายน ๑๒๘"

แบบกลม

 

ด้านหน้า

(รูปกลม) เป็นรูปเทวดาผู้ชาย (อรุณเทพบุตรครึ่งองค์) ถือหางนกยูงในพระหัตถ์ทั้งสองข้าง มีข้อความโดยรอบ
ขอบเหรียญว่า "ในงานพระศพ พระองค์เจ้าอุรุพงษ ร,ศ,๑๒๘ รัชสมโภช"

ด้านหลัง

เรียบไม่มีลวดลาย

ปีที่สร้าง

สร้างขึ้นเนื่องในงานพระศพพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระราชทานเป็นรางวัลโต๊ะด้วย เมื่อ พ.ศ. 2452

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
แบบเหลี่ยม

กว้าง 1.75 ยาว 2.50 เซนติเมตร

7.75 กรัม 0.70 เซนติเมตร
แบบกลม

เส้นผ่าศูนย์กลาง5.35 เซนติเมตร

6.00 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง (แบบเหลี่ยม) 30,000 บาท
ชนิดเงิน (แบบเหลี่ยม) 25,000 บาท
ชนิดเงิน (แบบกลม) 25,000 บาท

 

 

 

 


หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4625 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม