กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกทรงสมโภชเมื่อเสด็จกลับจากยุโรป ครั้งที่ 1

เหรียญที่ระลึกทรงสมโภชเมื่อเสด็จกลับจากยุโรป ครั้งที่ 1

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญรูปใบโพธิ์ ไม่มีก้าน
ด้านหน้า

เป็นรูปพระพุทธชินสีห์ เบื้องล่างมีข้อความว่า "พระพุทธชินสีห์"

ด้านหลัง

เบื้องบนมีรูปอุณาโลมและมีข้อความว่า "งารสมโภช
เมื่อเสดจกลับ
จากยุโรป
๒๔๔๐"

ปีที่สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ระลึกในวโรกาสที่เสด็จกลับจากยุโรปในพ.ศ. 2440

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

กว้าง 2.95 ยาว 3.70 เซนติเมตร

14.40 กรัม 0.21 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 100,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5738 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม