กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระชนมายุศม์มงคล ร.ศ. 128

เหรียญที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระชนมายุศม์มงคล ร.ศ. 128

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง

 

ลักษณะ เหรียญรูปวงรี ขอบเรียบ
ด้านหน้า

ตรงกลางแบ่งเส้นสินเทาแบบกระจัง มีพระมหามงกุฎภายในเป็นรูปพระแสงจักรและพระแสงตรี เบื้องล่างด้านซ้าย
มีพระปรมาภิไธยย่อ "อปร" และเบื้องล่างขวา "จปร" ด้านข้างเบื้องซ้ายขนาบด้วยพญาวานร เบื้องขวาขนาบด้วย
พญาครุฑพระปรมาภิไธยย่อ คือ การย่อพระปรมาภิไธยให้เหลือเพียง 3 ตัวอักษร โดยส่วนมาก มักใช้เป็นตราสัญลักษณ์
ประจำพระองค์ ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสสำคัญต่าง ๆ
"อปร" คือ มหาอิศรสุนทร ปรมราชาธิราช รัชกาลที่ 2
"จปร" คือ มหาจุฬาลงกรณ์ ปรมราชาธิราช รัชกาลที่ 5

ด้านหลัง

มีความว่า "ที่รฤก
             ในงานพระ
             ราชพิธีพระ
             ชนมายุศม์
             มงคล
             ร,ศ, ๑๒๘"

ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2452

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงินกะไหล่ทอง

กว้าง 2.00 ยาว 2.80 เซนติเมตร

9.28 กรัม 0.20 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 100,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5073 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม