กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญรางวัลการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ ร.ศ. 130

เหรียญรางวัลการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ ร.ศ. 130

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบนขอบเรียบ มีห่วงอยู่ด้านบน
ด้านหน้า

เป็นรูปพระพลเทพ พระหัตถ์ซ้ายถือคันไถ พระหัตถ์ขวาจูงพระโคคู่ เบื้องบนมีก้อนเมฆ

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "รางวัล
                การแสดงกสิกรรม
                แลพาณิชการ
                รัตนโกสินทร์ ศก
                ๑๓๐"

ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2454 เพื่อเป็นรางวัลในงานแสดงการกสิกรรม อุตสาหกรรม และพานิชยกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยกระทรวง
เกษตราธิการ ที่สระปทุมวัน (สระปทุม) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2454 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรและพ่อค้า
ชาวต่างประเทศนำพรรณพืช ผัก ผลไม้ ตลอดจนเครื่องจักรในการทำกสิกรรม หัตถกรรม มาแสดง

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.08 ซม.

15.31 กรัม 0.22 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 30,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 3840 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม