กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า

เป็นรูปหมูยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้ายของเหรียญ ริมขอบมีข้อความว่า "ปีกุญ พ,ศ,๕๖ ของสิ่งนี้เป็นที่รฦก"
"ว่าล่วงมาครบ ๕๐ ปี บริบูรณ"

ด้านหลัง

กลางเหรียญเป็นรูปจักรี ริมขอบมีข้อความซ้อน 2 แถว ความว่า "งานเฉลิมพระชนมพรรษา" "สมเด็จพระศรีพัชรินทรา"
"บรมราชินีนาถ" "พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง"

ปีที่สร้าง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา เหรียญนี้เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า "เหรียญหมู" เหรียญนี้สร้างขึ้น 2 แบบ แตกต่างกันเฉพาะข้อความด้านหลัง ซึ่งเหรียญชนิดลงยาหมูสีชมพู
มีข้อความด้านหลัง ดังนี้ "ขอเชิญท่านจงจำรูปหมูนี้ คือ เสาวภา ซึ่งอุบัติมาเป็นเพื่อน"
"ร่วมชาติภพ อันมีใจหวังดี ต่อท่านเสมอ"

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.70 ซม.

9.84 กรัม 0.22 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 80,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5500 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม