กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญนิกเกิล ตราช้างสามเศียร - ช่อชัยพฤกษ์

เหรียญนิกเกิล ตราช้างสามเศียร - ช่อชัยพฤกษ์

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 20 สตางค์

ราคา 10 สตางค์
ราคา 5 สตางค์
ราคา 2 1/2 สตางค์ (2.5 สตางค์)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ 
ด้านหน้า

เป็นรูปช้างสามเศียร เบื้องบนมีข้อความว่า "สยามอาณาจักร" เบื้องล่างบอกปีรัตนโกสิทร์ศกที่ผลิต "ศก ๑๑๖"ริมขอบซ้าย - ขวา เป็นช่อชัยพฤกษ์

ด้านหลัง มีเลขไทยบอกราคา เบื้องบนมีข้อความบอกราคาเป็นตัวหนังสือ ริมขอบซ้าย - ขวา เป็นช่อชัยพฤกษ์
ปีที่สร้าง ออกใช้ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2441
เลิกใช้ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
ผลิตเป็นเงินปลีกรุ่นแรกที่ใช้ระบบทศนิยม แต่ไม่มีผู้นิยมใช้จึงได้ประกาศยกเลิกไป
เหรียญชุดนี้ผลิตจากบริษัท Heaton (ฮีตัน) แห่งประเทศอังกฤษ
  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 20 สตางค์  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เซนติเมตร  6.57 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคา 10 สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เซนติเมตร 4.00 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา 5 สตางค์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เซนติเมตร 3.02 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา 2 1/2 สตางค์ (2.5 สตางค์) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เซนติเมตร 2.06 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคาประเมิน  
ราคา 20 สตางค์ 2,500 บาท
ราคา 10 สตางค์ 1,500 บาท
ราคา 5 สตางค์ 3,000 บาท
ราคา 2 1/2 สตางค์ (2.5 สตางค์) 1,500 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

13 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 9970 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม