กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองแดงตรา จ.ป.ร. - ช่อชัยพฤกษ์ ราคาสิ้ก (ซีก)

เหรียญทองแดงตรา จ.ป.ร. - ช่อชัยพฤกษ์

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคาสิ้ก(ซีก)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. มีพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีอยู่เบื้องบน ริมขอบซ้ายมีคำว่า "กรุงสยาม" ริมขอบขวาว่า "รัชกาลที่ ๕"

ด้านหลัง มีอักษรและเลขไทยบอกราคา "สิ้ก ๒ อันเฟิอ้ง" ใต้ลงมามีเลขจุลศักราชที่ผลิต "๑๒๓๘" อยู่ในช่อชัยพฤกษ์
ปีที่สร้าง

เนื่องจากเครื่องจักรทำเหรียญกษาปณ์ของโรงกระษาปณ์สิทธิการชำรุด ไม่สามารถผลิตเหรียญกษาปณ์ออกใช้หมุนเวียนได้
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบเหรียญปลีกนี้ขึ้น และสั่งให้โรงกษาปณ์จากเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ผลิตเข้ามาใช้
หมุนเวียนเป็นครั้งแรก
ผลิต 3 ครั้ง คือ จ.ศ. 1236 ได้แก่ชนิดราคา เสี้ยว อัฐ และโสฬส จ.ศ. 1238 ได้แก่ชนิดราคา สิ้ก เสี้ยว และอัฐ และ จ.ศ. 1244
ได้แก่ชนิดราคา สิ้ก เสี้ยว อัฐ และโสฬส
ออกใช้ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419
เลิกใช้ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2452

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.85 เซนติเมตร 22.57 กรัม 0.25 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาสิ้ก(ซีก) 10,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

23 เมษายน 2563 | เข้าชม 8837 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม