กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ 5

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ 5

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระปรมาภิไธยย่อ "จจจ" อยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบมีข้อความว่า "การบรมราชาภิเศกในสมเด็จพระจุฬจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ปีรกาเบญจศกศักราช ๑๒๓๕"

ด้านหลัง เป็นตราแผ่นดิน
ปีที่สร้าง

สร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 ขณะพระชนมพรรษาเพียง 15 พรรษา
ซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่มากจึงจำเป็นต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ต่อมาเมื่อมีพระชนมพรรษา 20 พรรษา จึงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างถูกต้องตามพระราชประเพณี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2416

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.51 เซนติเมตร   99.04 กรัม 0.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 100,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4598 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม