กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกตราพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)

เหรียญที่ระลึกตราพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี กระหนาบด้วยฉัตร 5 ชั้น เบื้องล่างพระเกี้ยวมีเส้นคั่นและมีพระปรมาภิไธย
ใต้เส้นคั่น "พระบาทสมเด็จพระจุฬาลง
กรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว"

ด้านหลัง ว่างไว้สำหรับจารึกพระนามหรือนามผู้ที่ได้รับพระราชทาน
ปีที่สร้าง

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระชนมพรรษา 19 พรรษา เมื่อพ.ศ. 2415

   
  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.61 เซนติเมตร   6.59 กรัม 0.30 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 70,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

19 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4230 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม