กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร - พระจุลมงกุฎ - ช่อรำเพย

พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร - พระจุลมงกุฎ - ช่อรำเพย

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านหลัง

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 80 บาท (ชั่ง)
ราคา 40 บาท (กึ่งชั่ง)

ราคา 4 บาท (ตำลึง)

แบบ 1 จุด

ราคา 4 บาท (ตำลึง)

แบบ 2 แฉก

ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง)

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราพระจุลมงกุฏ (พระเกี้ยว) ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า มีฉัตรกระหนาบข้างในกรอบพื้นลายกระหนก

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านหลัง ตอกประทับตราช่อรำเพย เบื้องล่างมีเลขบอกจุลศักราช "๑๒๔๒"
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2423

หมายเหตุ

     เงินพดด้วงนี้สร้างเป็นเถาตั้งแต่ราคา 1 ชั่ง ถึงกึ่งตำลึง (ชั่ง, กึ่งชั่ง, ห้าตำลึง, สองตำลึงกึ่ง, ตำลึง และกึ่งตำลึง) รวมเป็น 6 ชนิดราคา สำหรับพดด้วงราคาชั่งและกึ่งชั่งแกะสลักตราด้วยมือ จำนวนกลีบพระแสงจักร จุด และรัศมีมีจำนวนไม่เท่ากันทุกราคา นอกนั้นใช้แม่ตราตีประทับ โดยตราพระแสงจักรราคา 1 ชั่ง ห้าตำลึง สองตำลึงกึ่ง และ 1 ตำลึง มี 10 กลีบ ส่วนตราพระแสงจักรราคากึ่งชั่ง มี 12 กลีบ และตราพระแสงจักรราคากึ่งตำลึง มี 8 กลีบ

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเทพศิรินทรมาตย์พระบรมราชชนนี เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษานับวันเท่าพระบรมราชชนนี เมื่อสิ้นพระชนม์ ตามตำนานกล่าวว่าพระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก) เมื่อเป็นพระภิกษุ ได้นำต้นไม้เข้ามาจากลังกาในปี พ.ศ. 2368 และได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานชื่อ "รำเพย" อันเป็นชื่อพ้องกับพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (พระองค์รำเพยภมราภิรมย์) พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

     "รำเพย" ชื่อวิทยาศาสตร์ Thevetia peruviana Schum วงศ์ Apocynaceane เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางแตกกิ่งก้านสาขามาก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ลักษณะใบแคบสีเขียว หนาและแข็ง ปลายใบสอบแหลม ดอกเป็นรูปกรวย สีเหลือง สีส้ม และสีขาว เคยมีสีแดงแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 80 บาท (ชั่ง)   1,215.90 กรัม  5.80 เซนติเมตร 6.30 เซนติเมตร 6.60 เซนติเมตร
ราคา 40 บาท (กึ่งชั่ง)    606.50 กรัม  4.80 เซนติเมตร 5.10 เซนติเมตร 4.90 เซนติเมตร
ราคา 4 บาท (ตำลึง) แบบ 1 จุด      60.80 กรัม  2.20 เซนติเมตร 2.20 เซนติเมตร 2.20 เซนติเมตร
ราคา 4 บาท (ตำลึง) แบบ 2 แฉก      60.80 กรัม  2.30 เซนติเมตร 2.30 เซนติเมตร 2.20 เซนติเมตร
ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง)        1.90 กรัม  1.80 เซนติเมตร 1.90 เซนติเมตร 1.65 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 80 บาท (ชั่ง) 7,500,000 บาท
ราคา 40 บาท (กึ่งชั่ง) 2,500,000 บาท
ราคา 4 บาท (ตำลึง) แบบ 1 จุด 400,000 บาท
ราคา 4 บาท (ตำลึง) แบบ 2 แฉก 300,000 บาท
ราคา 2 บาท (กึ่งสลึง) 150,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

25 กันยายน 2563 | เข้าชม 8381 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม