กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ผินพระพักตร์ทางซ้ายของเหรียญ ทรงเครื่องโสกันต์ ริมขอบเป็นพระนามาภิไธย "สมเดจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช จุฬาลงกรณ์นารถ ราชวโรรส มหาสมบัติขัติยพิสุทธ์ บรมมงกุฏสุริย สันตติวงศ์ อติศัยพรษาวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศวิมลรัตน์ หฤฆชนมสวัสดิ ขัตติยราชกุมาร"

ด้านหลัง เป็นรูปตราแผ่นดิน ริมขอบมีข้อความว่า "ที่รฦกการพระราชพิธิ เฉลิมพระสุพรรณบัตรปีชวดสัมฤทธิศก๒๑ ศักราช ๑๒๕๐"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฐ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดี เมื่อ พ.ศ. 2431 สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดี พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันประสูติ แต่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ได้รับสถาปนาเป็นพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมารสิ้นพระชนม์ และได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

 

ชนิด ขนาด น้ำหนัก  หนา
เงินกะไหล่ทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.65 เซนติเมตร   30.09 กรัม 0.41 เซนติเมตร
เงิน      

 

ราคาประเมิน (บาท)  
เงินกะไหล่ทอง 50,000 บาท
เงิน 30,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 10 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 744/2562 สั่ง ณ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

4 มีนาคม 2563 | เข้าชม 3006 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม