กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศก ชนิดเงิน

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศก ชนิดเงิน

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญรูปไข่ ขอบเรียบ ด้านบนร้อยห่วง
ด้านหน้า

 เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าอยู่บนแท่นอนุสาวรีย์ ริมขอบมีพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และมีลายบัวรวนอยู่โดยรอบริมขอบ

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "ที่ระฦก
                ที่ได้ฉลอง
                พระเดช พระคุณ
                ในงาน
                รัชมังคลาภิเศก
                รัตนโกสินทรศก๔๐
                ๑๒๗”

ปีที่สร้าง

ทรงม้าขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2451
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเศกขึ้น
เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเศกครองราชย์ 40 พรรษา อันเป็นพระราชพิธีสำคัญของประเทศไทยและในคราว
เดียวกันนั้นได้มีการเปิดพระราชานุสาวรีย์หรือพระบรมรูปทรงม้าขึ้น

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงิน กว้าง 2.40 ยาว 3.00 เซนติเมตร  10.50 กรัม 0.21 เซนติเมตร
ราคาประเมิน  
ชนิดเงิน 50,000 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

13 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 4695 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม