กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 (ร.ศ.116) ชนิดเงินรมดำ

เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 (ร.ศ.116) 

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินรมดำ

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ มีอักษรภาษาฝรั่งเศสที่ขอบเหรียญเงินว่า "MONNAIE DE PARIS ARGENT"
และที่ขอบเหรียญทองแดงว่า "MONNAIE DE PARIS BRONZE"
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ทางขวาของเหรียญ
ริมขอบมีพระปรมาภิไธย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
และที่ด้านซ้ายของพระบรมรูปเป็นชื่อผู้ออกแบบ "Aug PATEy"

ด้านหลัง

มีข้อความว่า "ที่รลึก
                ในการเสด็จพระราชดำเนิน
                ประพาศยูโรป
                ตั้งแต่วันที่ ๗ เดื่อนเมษายน
                ถึงวันที่ ๑๖ เดื่อนธันวาคม
                รัตนโกสินทร์ศก๓๐
                ๑๑๖"

ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2440
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ที่ได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆ ในยุโรป คือในปี พ.ศ. 2440 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญนี้เป็นที่ระลึก

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดรมดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 เซนติเมตร   65.04 กรัม 0.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท) 500,000 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

14 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 27407 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม