กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญนิกเกิล ทองแดง ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

เหรียญนิกเกิล ทองแดง ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 10 สตางค์ (นิกเกิล)

ราคา 5 สตางค์ (นิกเกิล)

ราคา 1 สตางค์ (ทองแดง)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ ตรงกลางมีรู
ด้านหน้า

เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า "สยามรัฐ" ริมขอบขวามีคำว่า "สตางค์" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา

ด้านหลัง

เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขบอกปีพุทธศักราชที่ผลิต

ปีที่สร้าง เหรียญนิกเกิลและเหรียญทองแดงตรานี้ทำตามแบบชนิดราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์
ที่ใช้หมุนเวียนในปลายรัชกาลที่ 5 โดยยังคงใช้รัตนโกสินทร์ศก ในปีที่ผลิตอยู่ 2 ปี คือ ร.ศ. 130 และ ร.ศ. 131
หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า พ.ศ. อยู่หน้าปีพุทธศักราชที่ผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 เป็นต้นไป
เหรียญชุดนี้ผลิตจากต่างประเทศทั้งหมด
ชนิดราคา 10 สตางค์ (นิกเกิล)
1.1 ร.ศ. 130
1.2 ร.ศ. 131
1.3 พ.ศ. 2456
1.4 พ.ศ. 2457
1.5 พ.ศ. 2461
1.6 พ.ศ. 2462
1.7 พ.ศ. 2463
1.8 พ.ศ. 2464
แบบที่ 1.1 และ 1.2 ไม่มีคำย่อ ร.ศ. หน้าเลขศักราช 1.3 มีจุดท้ายเลขศักราช
1.6 มี 2 รุ่น คือเลข "๖" ในเลขศักราชต่างกัน 1.7 ไม่มีคำย่อ พ.ศ. หน้าเลขศักราช
ชนิดราคา 5 สตางค์ (นิกเกิล)
2.1 ร.ศ. 131
2.2 พ.ศ. 2456
2.3 พ.ศ. 2457
2.4 พ.ศ. 2461
2.5 พ.ศ. 2462
2.6 พ.ศ. 2463
2.7 พ.ศ. 2464
แบบที่ 2.1 ไม่มีคำย่อ ร.ศ. หน้าเลขศักราช 2.2 มีจุดท้ายเลขศักราช 2.5 มี 2 รุ่น คือ ลักษณะตัวเลขศักราชต่างกัน
2.6 ไม่มีคำย่อ พ.ศ. หน้าเลขศักราช
ชนิดราคา 1 สตางค์ (ทองแดง)
3.1 ร.ศ. 130
3.2 พ.ศ. 2456
3.3 พ.ศ. 2457
3.4 พ.ศ.2458
3.5 พ.ศ. 2461
3.6 พ.ศ. 2462
3.7 พ.ศ. 2463
3.8 พ.ศ. 2464
3.9 พ.ศ. 2466
3.10 พ.ศ. 2467
แบบ 3.1 ไม่มีคำย่อ ร.ศ. หน้าเลขศักราช แบบ 3.2 มีจุดท้ายเลขศักราช
แบบ 3.5 มี 2 รุ่น ลักษณะตัวเลขแตกต่างกัน แบบ 3.6 มี 3 รุ่น ลักษณะตัวเลขศักราชต่างกัน

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 10 สตางค์ (นิกเกิล)  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เซนติเมตร  3.48 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา 5 สตางค์ (นิกเกิล) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร 2.17 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา 1 สตางค์ (ทองแดง) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 เซนติเมตร 4.80 กรัม 0.16 เซนติเมตร
ราคาประเมิน  
ราคา 10 สตางค์ (นิกเกิล) 400 บาท
ราคา 5 สตางค์ (นิกเกิล) 400 บาท
ราคา 1 สตางค์ (ทองแดง) 400 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

13 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 16722 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม