กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 1 (เงินกะไหล่ทอง)

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ร.6 ครั้งที่ 2 แบบ 1 

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงินกะไหล่ทอง
ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์ไปทางซ้ายของเหรียญทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็กอยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบมีข้อความว่า "มหาราชา ปรเมนทร มหาวชิราวโรสยามรัชชการ พุทธสาสนปตถัมภโก"

ด้านหลัง กลางเหรียญมีเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบมีข้อความว่า "งานบรมราชาภิเศก
วันที่ ๒ ธันวาคม ๑๓๐"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2454
สร้างเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ชนิดเงินกะไหล่ทอง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 ซม.

38.46 กรัม 0.30 เซนติเมตร
ชนิดเงิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.10 ซม.

37.37 กรัม 0.32 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงินกะไหล่ทอง 35,000 บาท
ชนิดเงิน 30,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

14 กุมภาพันธ์ 2563 | เข้าชม 5326 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม