กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญเป็นรูปไข่ ขอบเรียบ
ด้านหน้า

มีคำว่า "ศรี" ภายใต้พระมหามงกุฏ หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ฯ ประดิษฐานบนรถพระพิมานไพชยนต์เทียมม้า 4 ตัว
มีสารถีถือแส้นำเสด็จสู่สวรรค์ เบื้องขวาเป็นพญานาค เบื้องบนเป็นสายฟ้า (วชิระ) ซึ่งหมายถึงปีพระราชสมภพ
และพระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านหลัง ตอนบนภายในยกขอบโค้งคล้ายใบเสมา มีพระคาถาจารึกว่า
     "มาตา ยถานิยํ ปุตตํ
      อายุสา เอกปตฺตมนุรกฺเข
      เอวมฺปิ สพฺพภูเตส
      มานสมฺภาวเย อปริมาณํ"
      แปลว่า "มารดาคอยคุ้มครองบุตรของตน
      อันเป็นบุตรผู้เดียวด้วยชีวิตฉันใด
      ภิกษุพึงบำเพ็ญเมตตาอันมีในใจ
      ในภูติทั้งปวง อย่างไม่มีประมาณแม้ฉันนั้น"
 ตอนล่างมีอักษรไทยอยู่ในพวงมาลาความว่า
     "สมเดจ
      พระศรีพัชรินทรา
      บรมราชินีนาถ
      พระบรมราชชนนี
      อนุสรณ์
      ๒๔๖๓"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2463 สร้างเป็นที่ระลึกในงานพระเมรุสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ พ.ศ. 2463
เหรียญนี้สร้างตามแบบพัดพระพิมานไพชยนต์ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงเขียนทูลเกล้าฯ ถวาย

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  กว้าง 3.30 เซนติเมตร ยาว 4.20 เซนติเมตร 17.57 กรัม 0.20 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 12,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่มีสภาพ สมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 880/2557 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2557

23 เมษายน 2563 | เข้าชม 4136 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม