กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 6 เสมอด้วยรัชกาลที่ 2

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 6 เสมอด้วยรัชกาลที่ 2

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ชนิดเงิน

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ มีห่วงด้านบน
ด้านหน้า

กลางเหรียญมีรูปเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ๑.พระมหาพิชัยมงกุฎ ตรงกลางมีตรีและจักรซึ่งเป็นเครื่องหมาย
ของราชวงศ์จักรีอยู่เบื้องหน้าฉัตร ๙ ชั้น ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๔. วาลวิชนี และ ๕. ฉลองพระบาท
เชิงงอน มีตัวอักษรความว่า "เฉลอม ฉัตรสิบห้า สิริรัช พรรษา" อยู่บริเวณขอบเรียบ

ด้านหลัง มีตัวอักษรความว่า "ที่รฦก
                       รัชกาลที่ ๖
                       เสมอด้วยรัชกาล
                       ที่ ๒ พ.ศ.๒๔๖๘"
อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยสร้อยสังวาล
ปีที่สร้าง

สร้างเป็นที่ระลึกเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชย์เป็นปีที่ 15 เสมอด้วย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2468

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เซนติเมตร 10.23 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคาประเมิน (บาท)  
ชนิดเงิน 10,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

27 เมษายน 2563 | เข้าชม 5061 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม