กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงิน พระบรมรูป - ตราช้างทรงเครื่อง

เหรียญเงิน พระบรมรูป - ตราช้างทรงเครื่อง

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 50 สตางค์
ราคา 25 สตางค์

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเฟือง
ด้านหน้า

เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก ผินพระพักตร์  เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีพระปรมาภิไธยว่า "ประชาธิปก" ริมขอบขวามีคำว่า "สยามินทร์"

ด้านหลัง เป็นรูปช้างทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้าย เบื้องบนมีคำว่า "สยามรัฐ ๒๔๗๒" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา "๕๐ ส.ต." และ "๒๕ ส.ต."  
ปีที่สร้าง

เหรียญกษาปณ์นี้ผลิตเพียง 2 ชนิดราคา ครั้งเดียวในรัชกาลนี้และเลิกใช้คำว่าสองสลึงและหนึ่งสลึง มาใช้คำว่า "50 ส.ต."  "25 ส.ต." แทน
ออกใช้ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2473

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 50 สตางค์(ชนิดเงิน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เซนติเมตร  7.50 กรัม 0.20 เซนติเมตร
ราคา 25 สตางค์(ชนิดเงิน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เซนติเมตร  3.77 กรัม 0.15 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 50 สตางค์(ชนิดเงิน) 6,000 บาท
ราคา 25 สตางค์(ชนิดเงิน) 3,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

27 เมษายน 2563 | เข้าชม 12876 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม