กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญนิกเกิล ทองแดง ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

เหรียญนิกเกิล ทองแดง ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 5 สตางค์
ราคา 1 สตางค์

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ ตรงกลางมีรู
ด้านหน้า

เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีอักษรว่า "สยามรัฐ" ริมขอบขวามีอักษรคำว่า "สตางค์" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา "๕"/ "๑"

ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขบอกปีพุทธศักราชที่ผลิต "๒๔๖๙" / "๒๔๗๐"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2469 2470 และ 2472 เหรียญชุดนี้สำหรับนิกเกิลชนิดราคา 5 สตางค์ ใช้ต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่ 6 เพียงราคาเดียวและครั้งเดียว ผลิตใน พ.ศ. 2469 ส่วนทองแดงราคา 1 สตางค์ผลิตออกใช้ใน พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2470 และ พ.ศ. 2472

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 5 สตางค์ (นิกเกิล) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร 1.88 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา 1 สตางค์ (ทองแดง) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เซนติเมตร 4.97 กรัม 0.20 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 5 สตางค์ 200 บาท
ราคา 1 สตางค์ 200 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

27 เมษายน 2563 | เข้าชม 27003 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม