กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญนิกเกิล ทองแดง ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

เหรียญนิกเกิล ทองแดง ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 10 สตางค์ (นิกเกิล)
ราคา 5 สตางค์ (นิกเกิล)
ราคา 1 สตางค์ (ทองแดง)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ ตรงกลางมีรู
ด้านหน้า

เป็นรูปอุณาโลม ริมขอบซ้ายมีคำว่า "สยามรัฐ" ริมขอบขวามีคำว่า "สตางค์" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา "๑๐"/ "๕" / "๑"

ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขบอกปีพุทธศักราชที่ผลิต "๒๔๗๘"
ปีที่สร้าง

พ.ศ. 2478 ใน พ.ศ. 2482 ประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อประเทศจาก ประเทศสยามเป็นประเทศไทย ฉะนั้นข้อความด้านหน้าของ
เหรียญกษาปณ์จึงเปลี่ยนจาก "สยามรัฐ" เป็น "รัฐบาลไทย" เหรียญกษาปณ์ทั้ง 3 ชนิดราคานี้ ผลิตแบบเดียวกับรัชกาลก่อน ๆ

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 10 สตางค์ (นิกเกิล) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.41 เซนติเมตร 3.41 กรัม 0.15 เซนติเมตร
ราคา 5 สตางค์ (นิกเกิล) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร 2.02 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา 1 สตางค์ (ทองแดง) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 เซนติเมตร 4.74 กรัม 0.17 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 10 สตางค์  200 บาท
ราคา 5 สตางค์ 200 บาท
ราคา 1 สตางค์ 200 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

23 เมษายน 2563 | เข้าชม 9426 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม