กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญทองแดง ครึ่งสตางค์ ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

เหรียญทองแดง ครึ่งสตางค์ ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา สตางค์ (มีรู)
ราคา สตางค์ (ไม่มีรู)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ขอบเรียบ ตรงกลางมีรู/ไม่มีรู
ด้านหน้า

เป็นรูปอุณาโลม ด้านซ้ายมีคำว่า "สยามรัฐ" ด้านขวาว่า "สตางค์" เบื้องล่างว่า " "

ด้านหลัง เป็นตราพระแสงจักร มีข้อความบอกปีที่ผลิต "พ.ศ. ๒๔๗๙"
ปีที่สร้าง

เนื่องจากเห็นว่าจำนวนหน่วยเงินตราของประเทศราคาต่ำสุด คือ 1 สตางค์ยังสูงอยู่ ทำให้สิ่งของบางอย่างซึ่งไม่ควรจะมีราคา
ถึงหนึ่งสตางค์ต้องเพิ่มราคาตามจำนวนหน่วยเป็นหนึ่งสตางค์ อันเป็นผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนที่ยากจนต้องซื้อสิ่งของ
ในราคาแพง เพราะสมัยก่อนที่ยังใช้อัฐและโสฬสกันอยู่ เงิน 1 บาทแลกได้ถึง 128 โสฬส แต่เมื่อมาใช้สตางค์ เงิน 1 บาทแลกได้
เพียง 100 สตางค์ ประเทศไทยจึงผลิตเหรียญราคา  สตางค์ ขึ้นใช้ใน พ.ศ. 2480 เพื่อช่วยเหลือคนยากจนทั่วไปให้ซื้อ
สิ่งของได้โดยสะดวกกว่าที่เป็นอยู่ และผลิตออกใช้เพียงครั้งเดียวก็เลิกไป เหรียญนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
ออกใช้ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2480

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา  สตางค์ (มีรู) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เซนติเมตร 1.92 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา  สตางค์ (ไม่มีรู) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เซนติเมตร 2.19 กรัม 0.12 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา  สตางค์ (มีรู) 200 บาท
ราคา  สตางค์ (ไม่มีรู) 150,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

23 เมษายน 2563 | เข้าชม 15400 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม