กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เหรียญเงิน ทองแดง ตราลายกระหนก

เหรียญเงิน ทองแดง ตราลายกระหนก

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

ราคา 20 สตางค์(เงิน)
ราคา 10 สตางค์(เงิน)
ราคา 1 สตางค์(ทองแดง)

 

ลักษณะ เหรียญกลมแบน ตรงกลางมีรู (เหรียญเงิน/ดีบุกเป็นขอบเฟือง เหรียญทองแดงเป็นขอบเรียบ)
ด้านหน้า

ริมขอบในมีลายกระหนกแข้งสิงห์ พื้นบนมีกระหนกคาบซ้ายขวา ด้านซ้ายมีเลขไทยบอกราคา "๑"/"๒๐"/"๑๐" ด้านขวา
มีอักษรย่อ "ส.ต." เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย" เหนือแท่นลายกระหนก

ด้านหลัง ริมขอบในบนมีลายก้านขด เบื้องล่างมีข้อความบอกปีพุทธศักราชที่ผลิต "๒๔๘๔"/"๒๔๘๕" อยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบ
เป็นลายกลีบบัวซ้อนโดยรอบ
ปีที่สร้าง

เหรียญกษาปณ์รุ่นนี้แตกต่างจากเหรียญกษาปณ์รุ่นก่อน ๆ คือ ไม่มีสัญลักษณ์ของตราประจำพระองค์และตราประจำแผ่นดิน
และเป็นครั้งแรกที่ใช้เงินผลิตในราคา 10 และ 5 สตางค์
ออกใช้   ชนิดราคา 10, 5 และ 1 สตางค์    ออกใช้วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2484
           ชนิดราคา 20 สตางค์                 ออกใช้วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2485

  ขนาด น้ำหนัก  หนา
ราคา 20 สตางค์ (เงิน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร 2.02 กรัม 0.10 เซนติเมตร
ราคา 10 สตางค์ (เงิน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 เซนติเมตร 4.74 กรัม 0.17 เซนติเมตร
ราคา 1 สตางค์ (ทองแดง) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.41 เซนติเมตร 3.41 กรัม 0.15 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 20 สตางค์ 1,500 บาท
ราคา 10 สตางค์ 300 บาท
ราคา 1 สตางค์ 150 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1.เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์
2.ราคาประเมิน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

23 เมษายน 2563 | เข้าชม 11849 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม